Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0305141968 cấp đăng ký lần đầu ngày 13/08/2007 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM